• עודד

יחס הזהב - פיבונאצי

עודכן: 14 בנוב׳ 2021


מסחר בשוק בבון ושוק המט"ח
יחס הזהב בשוק ההון וניתוח טכני

לאונרדו פיבונאצ ( י' המכונה פיבונאצ י ' -של פיזה ) - Pisa of Fibonacci


עתה אנו מגיעים לאחד התחומים המרתקים והמלהיבים ביותר בתחום הניתוח הטכני. אנו

עומדים לבלות לא מעט זמן בפרק זה וגם בפרקים אחרים נמשיך ונדון במספרי פיבונאצ .י'

פיבונאצ , י' יליד פיזה חי במאה ה 13 וישנה טענה שהיה מהגאונים הדגולים ביותר בתחום

תיאורית המספרים בזמנו . טענה זו הפכה אט אט למציאות ככל שהמדע ירד לעומק תבנית

המספרים אשר הגה ואשר משמשת אותנו עוד כיום . פיבונאצ'י הנו אבי הנקודה העשרונית .

"כל המחשבות של ארנב הן ארנבים" – משפט המהווה בסיס לסוגיה מתמטית ארוכת

שנים אשר ניתן לה מענה מלא "ע י לאונרדו פיבונאצ .י'

"איש אחד הכניס זוג ארנבים למקום מגודר היטב. כמה זוגות ארנבים יוליד הזוג הזה בתוך

שנה, אם נניח שכל זוג יוליד זוג חדש מידי חודש בחודשו, והזוג החדש מתחיל להוליד

בחודש השני ( "? במקור השאלה יותר נרחבת ומעמידה תנאים מסוימים לסיפור הארנבים )

שאלה כל כך תמימה עם תוצאות כה מרחיקות לכת .

ניתן לכתוב ספרים שלמים רק על תיאוריה זו ודרך ביטוייה בטבע , אך לא נעשה זאת

ובהחלט אפנה אתכם לקרוא ספרים בנושא "חיתוך הזהב" או " החיתוך האלוהי" אשר מקשר

תופעות כה רבות בטבע בצורה מרתקת לסדרת המספרים של פיבונאצ .י'


הקשר בין תיאורית המספרים של פיבונאצ לי ' פרטים בטבע מתואר בצורה נרחבת באתר :

http://www.spotsylvania.k12.va.us/bms/tr/fibonacci%20numbers%20and%20nature.htm


נוצרה עבורנו סדרת מספרים אשר בה כל איבר (החל מהשלישי)

סדרת מספרים זו זכתה לכינוי סדרת פיבונאצ .י'


י מתייחס למעשה ליחס שבין כל מספר

היחס ייוצר לנו באם נחלק מספר

באם נעמיד את תצוגת

נבחין שאט אט התוצאה מתכנסת למספר אחד מסוים שהוא


אך למעשה כל סדרת מספרים אשר בה נסכם את

ר למספר הקודם וכך הלאה נקבל למעשה


י אנו למעשה עוסקים או ביחס שנוצר מחלוקת מספר

או בחלוקת מספר במספר הבא אחריו .

הסדרה המספרית נוצרה עבורנו סדרת מספרים אשר בה כל איבר

שווה לסכום שני האברים הקודמים לו. סדרת מספרים זו זכתה לכינוי סדרת פיבונאצ


סדרת המספרים הנה אין סופית אך יחס פיבונאצ'י מתייחס למעשה ליחס שבין כל מספר

בסדרה למספר שלאחריו או לזה שלפניו, הווה אומר שהיחס ייוצר לנו באם נחלק מספר

הגבוה שלאחריו או במספר הנמוך שלפניו . באם נעמיד את תצוגת

רף ציר Y וציר X נבחין שאט אט התוצאה מתכנסת למספר אחד מסוים שהוא


למעשה היחס המדובר .

רבים נוהגים להשתמש להדגמות פיבונאצ'י באותם המספרים :

89,55,34,21,13,8,5,3,2,1 ,וכך הלאה. אך למעשה כל סדרת מספרים אשר בה נסכם את

המספר הראשון למספר השני ואת התוצאה נחבר למספר הקודם וכך הלאה נקבל למעשה


את אותו היחס .


. הלאה וכך 15,200,215,415

למעוניינים ניתן ללמוד רבות על פיבונאצ'י באתר נוסף :

http://faculty.evansville.edu/ck6/bstud/fibo.


כאשר אנו עוסקים במספרי פיבונאצ'י אנו למעשה עוסקים או ביחס שנוצר מחלוקת מספר

בסדרה במספר הקודם לו או בחלוקת מספר במספר הבא אחריו

בבסיס הסדרה המספרית

שווה לסכום שני האברים הקודמים לו

2=1+1

3=2+1

5=3+2

8=5+3

13=8+5

וכך הלאה .

סדרת המספרים הנה אין סופית אך יחס פיבונאצ

בסדרה למספר שלאחריו

בסדרה במספר הגבוה

המספרים על גרף ציר

למעשה היחס המדובר

רבים נוהגים להשתמש להדגמות פיבונאצ

1,2,3,5,8,13,21,34,55,89

המספר הראשון למספר השני ואת התוצאה נחב

בסופו של דבר את אותו היחס

דוגמה :

15,200,215,415

למעוניינים ניתן ללמוד רבות על פיבונאצ

http://faculty.evansville.edu/ck6/bstud/fibo.html


כאשר אנו עוסקים במספרי פיבונאצ

בסדרה במספר הקודם לו


בעולם הניתוח הטכני אנו מכנים את יחסי פיבונאצ'י המבוססים על חלוקת המספר המקדים

במספר העוקב בסדרה כיחסים מתקנים (תיקון טכנ ) י ואת היחסים העוסקים בחלוקת המספר

העוקב במספר המקדים כיחסי פיבונאצ'י מרחיבים. יחסים מרחיבים הנם בסיס חשוב להבנת

והגדרת יעדי הרווח שלנו בעסקה .

בדוגמה העליונה מתבצעת חלוקה של מספר במספר הקודם לו ובדוגמה התחתונה מתבצעת

חלוקה של מספר במספר שלאחריו, המספר העוקב לו. משלב מסוים נגלה בפנינו היחס,

נקודה בה כל חלוקה מתכנסת למספר מאוד מיוחד, יחס הזהב .


חשוב לי להמשיך ולהעמיק בתחום של מספרי פיבונאצ . י' ספר אחד לא יוכל להכיל את כל

החומרים הנוגעים למספרי פיבונאצ'י אך ברצוני בכל זאת לחדד תחום זה על מנת לבסס את

ההיגיון שבעבודה טכנית עם מספרי פיבונאצ .י'

יש הטוענים שההיסטוריה של מסחר באמצעות צורות גיאומטריות החלה עם Gann. D.W

(ווליאם דלברט גן - Gann Delbert William (

מידע רב על עבודתו ניתן למצוא ב: com.wdgann.www.

יש הטוענים שגן הרוויח ממסחר יותר מ 55 מליון דולר על בסיס שיטת העבודה שלו למרות

שבירושה שלו לאחר מותו לא אותר סכום כזה אלא סך של פחות ממיליון דולר אשר נחשב

בכל זאת סכום משמעותי מאוד בתקופת חייו. המיוחד בדרך חשיבתו ועבודתו היה שצורת

המסחר שלו הייתה מבוססת על זמן ולא על מחיר. בדרך עבודתו יכול היה לאתר לא רק

שינוי מהיר במגמה אלא גם את מחיר הכניסה האופטימאלי לטרייד ומחיר היציאה האידיאלי

מטרייד .

גם על גן ניתן לכתוב דפים רבים אך הסיבה שאני מזכיר אותו בפרק זה הנה בכך שבסיס

החלטות המסחר שלו היה מבוסס על צורות גיאומטריות כגון מעגלים, משולשים ומרובעים.

טכניקת העבודה שלו נתמכה על ידי כל סו ג של שוק וכל טווח זמן .

עד כמה שישמע מוזר, גן השתמש רבות בידע שלו באסטרולוגיה ועל בסיס זה במבנה מצב

רוח של סוחרים בטענה שמצב רוח משפיע על האנרגיה הכללית בהחלטות המסחר שלו,

כאשר החלטות המסחר שלו בוססו כאמור על מחזוריות ומבנה גיאומטרי. למרות המוזרות


שבדבר לא ניתן להימנע ממשפט ידוע של Morgan. P.J האגדי " – מיליונרים לא משתמשים

באסטרולוגיה - מולטי מיליונרים כן – !!!"

אההממ,,מדוע אני מזכיר זאת?

ובכן, שנים רבות לאחר ימיו של גן, פורסם ספר בשם: " market stock of Analysis Torque

cycle" "– ע י סוחר בשם " Garrett William.

בספרו מתאר גארט את התקדמות המחיר על גבי גרף המחירים , כיצד המחיר מתחלק

ונבנה כמשולש אשר מוביל להתקדמות מורחבת תקנית ורגילה כאשר ההתקדמות (הרחבה)

יוצרת צורה מעגלית אשר מובילה למבנה זוויתי בקצוות העיגול אשר מוביל

לאליפסה,,,,,,מבולבלים? אין צורך,,כל ההסבר ההיסטורי הזה נובע מהעניין החשוב ביותר

אשר לשמו נכתב פרק זה , גן. וגארט ועוד רבים אחרים כגון לארי פסבנטו, לסלי גו'פלס, רלף

אליוט, ביססו את העבודות שלהם , את הניתוחים המתמטיים שלהם ואת הצורות

הגיאומטריות בהם השתמשו על מספרי\יחסי פיבונאצ י' .

ככל שנטמיע את ההבנה שרבים גדולים ומנוסים בעולם מצאו את מספרי פיבונאצ'י ככלי עזר

יעיל ואמין עבורם נלמד גם אנו לבטוח במספרים אלו ובטכניקות עבודה על בסיס מספרים

ויחסים אלו. תהיה לכך חשיבות רבה כאשר נעסוק בתיאורית הגלים של אליוט .


רגע של היסטוריה – פיבונאצ י'

שנות חייו 1240-1170:

ארץ מוצא :איטליה

תולדות חייו :פיבונאצ'י היה הכינוי שלאונרדו מפיזה נתן לעצמו. הוא חי באיטליה ו כבנו של

איש מכס עשיר, נסע פיבונאצ'י הרבה, במיוחד לארצות ערב, שם ספג את הידע המתמטי של

עולם האיסלם

תרומתו :פיבונאצ'י היה אחד האירופאים הראשונים שכתבו על אלגברה. ספרו החשוב

ביותר

Abaci Liber. קידם את השימוש בספרות הינדו-ערביות באירופה

פיבונאצ'י עבד על תורת המספרים , והתפרסם בעיקר בשל תרומתו למעבר לספ רה

העשרונית ו היה הראשון שפרסם אותה במערב אירופה, ובשל סדרת המספרים שגילה,

הקרויה על שמו, סדרת פיבונאצ . י' פיבונאצ'י היה הראשון שכתב שברים עם קו שבר

להפרדה בין המונה למכנה


אז מהיכן הגיע אלינו יחס פיבונאצ ?י'


PHI – הדרך המתמטית לתאר את היחס של הכלל ביח ס למרכיביו - היח ס המושלם .

נחזור לימים קדומים. פיתגורס נחשב לאבי הגיאומטריה המודרנית. הוא היה גם פילוסוף

נחשב מאוד. הוא ותלמיד (ו י ”אחוות הפיתגוראים“) חשבו והאמינו שהמציאות הנה למעשה

סוג של מתמטיקה בטבע. הם גרסו שמספרים ויחסים בין מספרים יוצרים יחדיו הרמוניה

ושהכול בטבע מתבסס על הרמוניה מתמטית זו. בכלים המתמטיים שהיו בימים קדומים אלו

לא ניתן היה להוכיח בצורה ברורה תיאוריה זו למרות שהמונחים יחס הזהב,שביל הזהב

והיחס האלוהי כבר שימשו כמטבע לשון ידוע ומוכר ותואר בפשטות על ידי שלושת האותיות

. Phi


שנים רבות לאחר מכן אוקלידס (Euclid ( הצליח לראשונה לתאר את יחס הזהב באופן

מתמטי .


A C B


היחס בין המרחקים AB ל AC יהיה שווה ליחס שבין המרחקים AC ל BC . התוצאה מובילה

ליחס הזהב - Phi .

יחס זה מופיע ללא הרף בטבע , במוזיקה , אומנות ובקוסמוס. הפירמידות של גיזה, אחד

משבעת פלאי תבל בנויות על בסיס יחס מיוחד זה .

לאחרונה יצא ספר בעברית בשם : "מספרים מכושפים" של אלי מיטב העוסק כולו במספרי

פיבונאצ .י'


דוגמאות כלליות ליחסי פיבונאצ :י'


ויש עוד למכביר .


תכף נמשיך עם מספרי פיבונאצ , י' רק לפני כן ראוי להתייחס רגע נוסף לאוקלידס .

אחת התבניות הפופולאריות ביותר למסחר ואשר מהוות בסיס לספרים ואסטרטגיות עבודה

רבות בשוק ההון הנן: CD=AB


.

מהלך AB תיקון טכני (המונח תיקון טכני יוסבר בהמשך בצורה מפורטת)ברמות מספרי

פיבונאצ'י ואז CD בגודל של AB .בסוף פרק זה מצויות דוגמאות גרפיות רבות לניתוח

טכני של גרפים על בסיס צורות גיאומטריות ויחס הזהב ממקורות שונים.

כאמור , סדרת המספרים של פיבונאצ'י היא סדרה אשר בה כל מספר בסדרה הוא למעשה

סיכום 2 המספרים הקודמים בסדרה. זהו יחס מרתק מאוד, אין ספק. אבל מה שחשוב כרגע

הוא הקשר של היחס לתנועת המחירים בשוק ההון .


אם ניקח מספר בסדרה, כל מספר מעבר למספר השמיני בסדרה ונחלק אותו במספר העוקב

, לו הגדול יותר , נקבל את התוצאה – 618.0

דוגמה:

89:144=0.618

144:233=0.618

אם נחלק כל מספר בסדרה במספר הקודם לו מעבר למספר השמיני בסדרה, נקבל את

התוצאה : 618.1 שהוא יחס אשר מתייחסים אליו כהרחבת פיבונאצ .י '

דוגמה :

89:55=1.618


על מנת לקצר ולמקד את ההסבר לצרכים שלנו כסוחרי שוק ההון, נאמר שבחקר הסדרה

המספרית הזו אנו מקבלים יחסי מספרים מיוחדים כאשר לצרכי הניתוח הטכני בשוק ההון

אנו נשתמש בעיקר ( אך לא רק ) ביחסי המספרים הבאים :

0

תיקון) - 1-0.618 ) 0.382

תיקון - 0.236

תיקון - 0.500

תיקון - 0.618

1.000

הרחבה - 1.382

הרחבה - 1.618

במאה העשרים החלו להבחין שמחזוריות המיוחדת הזו חוזרת על עצמה גם בשוק ההון

וסדרת מספרים זו הפכה להיות לאח ד הכלים השימושיים והחשובים ביותר לטכנאי שוק

ההון .


אני נוטה לחשוב ולהאמין שרבים העוסקים בלימוד וניתוח תנועה מחזורית יטענו שבאם

נחקור כל תנועה מתמשכת אשר מתקיימת בעולם שלנו ומחוצה לו (היקום) ניווכח שתנועות

מחזוריות אלו יוצרות תבניות אשר חוזרות על עצמן ללא הרף אם במחזורים של

חודשים,שנים, עשרות שנים,מאות שנים ואף יותר מכך כמו גם הרבה פחות מכך. דוגמאות

שמובאות בספרות העוסקת במחזוריות החיים יכולות להיות: תנועת הפילים

באפריקה,תנועת סוסי הפרא של אמריקה, מעוף העגורים,תנועת הלווייתנים ועוד בודאי

דוגמאות רבות אחרות, כאשר חוקר המחזוריות של דוגמאות אלו לא היה מופתע באם

מחזוריות זו הייתה מתקיימת בטווח מספרי יחס הזהב .

ф – Phi הינו בהחלט יחס מיוחד. דוגמה לכך הנה העובדה ש Phi הינו המספר היחיד

שקיים שכאשר מוסיפים לו 1 התוצאה תהיה שווה לתוצאה כאשר נחלק את 1 ביחס .


1+0.618 = 1:0.618


עובדה מעניינת נוספת שראויה להתייחסות :

למעט המספרים הראשונים בסדרה שהם 2- ו 1 כל מספר פיבונאצ'י אחר אשר יוכפל

במספר 4 ואת התוצאה נוסיף למספר פיבונאצ'י בסדרה, נקבל שוב מספר פיבונאצ .י'

5x4=20;20+1=21 8x4=32;32+2=34 3x4=12;12+1=13

וכך הלאה .


כבר נכתבו ספרים רבים ובנושאים רבים אשר מתייחסים ליחס הזהב וזו לא המטרה של ספר

.זה


המטרה בפרק זה הייתה לבסס הבנה וגם רמה של ביטחון שיש להתייחס במלא הרצינות

למספרי יחס הזהב של פיבונאצ'י על מנת לבסס החלטות מסחר בשוק ההון .


בפרק זה נתמקד בהרחבה בחלקים מסדרת המספרים שהם : 382.0 , 500.0- ו 618.0 .

אשר מיועדים לשמש לנו עזר להגדרת רמות תיקון טכני אשר מייד נעסוק בהן. רמות

המספרים הנוספות בסדרה כגון 618.1- ו 382.1 עוזרות לנו להבין יעדי רווח על פי רמות

פיבונאצ י ' ( הרחבות ) ועל כך נעמיק יותר כאשר נעסוק בתיאורית הגלים של אליוט

בפרקים הבאים .

אני עד היום נדהם מאופן הדיוק של מספרים אלו בשוק ההון . לכאורה השוק נע ללא סדר

מסוים ומושפע מהלך רוח של קונים ומוכרים בלבד. שימוש במספרים אלו יוכיח לרבים מכם

מדוע ניתוח טכני עובד באם עד כה היה ספק כלשהו .

המטרה העיקרית בספר זה הנה להסביר את אופן השימוש בכלים הטכניים ולא להסביר את

הכלים הטכניים עצמם. ובכל זאת חשוב לי להסביר בכל נושא בספר זה מעט מהמקורות

והרעיון הנחבא מאחורי כל כלי בו נשתמש .


אז בואו ניגש לעניין .

תיקון פיבונאצ :י '

ניתן לומר שמחיר של נכס מסוים נע או במגמת עליה או במגמת ירידה או שהוא מדשדש

בטווחי מחיר צרים. מגמה לעולם לא רק עולה כמו שהיא לעולם לא רק יורדת. בכל שלב

ישנם ע"י הסוחרים בשוק ההון שלב של מימוש רווחים אשר גורמות בעת המימוש לתנועות

מנוגדות לכיוון השליט באותו פרק הזמן . באם נכס מסוים עלה במחירו לרמות מחיר

מסוימות אשר בהם הקונים רואים פוטנציאל למימוש רווחים אז ברמות אלו הם יבצעו מכירה

ויסגרו את עסקת הקניה שלהם. סגירת עסקת קניה נעשית בדרך כלל ע"י ביצוע פעולה

הפוכה באותו הסכום. נאמר לשם הדוגמה שקניתי יחידות של נכס מסוים במחיר מסוים

בערך כולל של 000,100 דולר מתוך הנחה שמחיר הנכס יעלה, אזי כאשר הוא מגיע אכן

לרמות גבוהות יותר אני אבצע פעולת מכירה בערך של 000,100 ד ולר על מנת לסגור את

עסקת הקניה ולממש רווחים .


תהליך מימוש רווחים גורם לתנועה מנוגדת של מחיר הנכס. באם מחיר הנכס היה אכן

בעליה והגיע לרמות מחיר בה הקונים מוצאים לנכון לממש רווח אנו נחזה למעשה בירידה

במחיר הנכס. לרוב ירידה זו מכונ ה תיקון טכני. לעיתים ירידה זו ממשיכה והיא למעשה שינוי

של המגמה הכללית. כיצד נדע באם אכן מדובר בתיקון טכני או בשינוי מגמה?. על מנת

לדעת זאת אנו נשתמש בסדר ת המספרים של פיבונאצ .י'

בהנחה שמדובר במגמת עליה כללית אשר לאור מימושי רווחים היא משנה כיוון (יורדת) אז

נאמר כך : כל עוד הירידה הנה ברמות מספרי פיבונאצ'י אז מדובר רק בתיקון טכני ( מימוש

רווחים) ולא שינוי מגמה. לאחר תיקון טכני המגמה הראשית, הכיוון הראשי צריך להמשיך .

כמעט כל מערכת גרפים היום מאפשרת לכם באופן פשוט למתוח קווי פיבונאצ'י על הגרף .

מכיוון שאני סוחר מט"ח אני משתמש במערכת הגרפים הפשוטה למדי אך לטעמי היעילה

מאוד של חברת NETDANIA .) לסוחר המט - ח" ניתן להתחבר למערכת זו ללא כל תשלום ע י "

התחברות פשוטה לאתר נטדניה ב: com.netdania.www או ע"י לינק באתר אלבריה )

דוגמה :

בגרף הבא ניתן לראות עליה במחיר של נכס מסוים לאורך זמן. בשלב מסוים החל מחיר

הנכס לרדת. כיצד נדע באם ירידת מחיר הנכס הנה שינוי מגמה או תיקון טכני ?

אנו פשוט נמתח קווי תיקון פיבונאצ'י מתחתית המגמה ועד לקצה העליון שלה על מנת להבין

את מהות הירידה .

במערכת הגרפים של נטדניה אני ניגש ל - EDIT ובוחר : Retracement Fibonacci Add .

לאחר הבחירה אני מותח קו ע"י עכבר המחשב מהנקודה התחתונה ביותר לנקודה הגבוה

ביותר. המערכת מספק ת לי מיידת שלושה קווים .


לך הירידות נכון לשלב זה נבלם בדיוק בנקודת פיבונאצ'י השלישית. הווה

מהלך תיקוני ולא שינוי מגמה. היה ומחיר בלימה זה

היה וייפרץ מטה אנו עשויים לחוות שינוי בכיוון המגמה

ר ימים החל נכס זה לטפס בעוצמה מעלה, טיפוס שנמשך חודשים


קווים שבהחלט ראוי להתייחס


אנו נדע שזה תיקון טכני כתלות במחיר הבלימה של מחיר

י זה עוזר לנו להבין את המהלך ואת הכיוון

מגמת עליה


תוכלו להבחין שמהלך הירידות נכון לשלב זה נבלם בדיוק בנקודת פיבונאצ

אומר שבשלב זה מהלך הירידות הינו מהלך תיקוני ולא שינוי מגמה

יישמר צפוי מהלך העליות להמש .ךי היה וייפרץ מטה אנו עשויים לחוות שינוי


לאחר מספר ימים החל נכס זה לטפס בעוצמה מעלה


י הנם קווי התנגדות\תמיכה לכל דבר, קווים שבהחלט ראוי להתייחס


אליהם ולקבל על פיהם החלטה .


יוצא" לתיקון טכני, אנו נדע שזה תיקון טכני כתלות במחיר הבלימה של מחיר

באם מחיר הנכס נבלם בנקודת פיבונאצ'י זה עוזר לנו להבין את המהלך ואת הכיוון


כך נראים רמות פיבונאצ'י מההיבט המתמטי יותר .

ה לאחר עליות

שנבלמת בנקודות תיקון

טכני על פי סדרת

המספרים של פיבונאצ .י'


תוכלו להבחין שמה

אומר שבשלב זה מהלך הירידות

יישמר צפוי מהלך העליות להמש

הנוכחית .

הערה : ,אכן לאחר מספ

ספורים .


קווי פיבונאצ'י הנם קווי התנגדות

אליהם ולקבל על פיהם החלטה


כאשר מהלך "יוצא

הנכס. באם מחיר הנכס נבלם בנקודת פיבונאצ

העתידי .


כך נראים רמות פיבונאצ

ירידה לאחר עליות

שנבלמת בנקודות תיקון

טכני על פי סדרת

המספרים של פיבונאצ


במהלך המסחר אנו מתייחסים בעיקר לקווי התיקון הטכני על בסיס רמות של : %2.38 ,


אנו חווים ירידות במחיר הנכס ברמות שבין %2.38- ל %8.61

אנו נאבחן את מהלך הירידות כתיקון טכני לכל דבר ונבין

באם לאחר מהלך ירידות אנו חווים מהלך עליות במחיר הנכס ברמות שבין %2.38- ל

אנו נאבחן את מהלך העליות כתיקון טכני של מהלך

מניסיוני לאורך השנים למדתי שחשוב להבין כיצד למתוח קווים אלו. מכיוון שדעתי היא

שמירב הפעולות בעולם בשוק ההון מבוססות על החלטות מחשב אני מחפש בלימות

חשוב לי גם להבין כל הזמן את

המגמה שאותה בוחנים מערכות המחשב או הגופים הגדולים שסוחרים. מבחינתי , ללא

י אין אישור פעולה או אין ודאות שאנו אכן מבינים את


נכס זה ירד לאורך כל השנה

לאחר זמן נבלמה מגמת הירידה ואני מנסה לחקור את מהות הירידה .


במהלך המסחר אנו מתייחסים בעיקר לקווי התיקון הטכני על בסיס רמות של


.


באם לאחר מהלך עליות אנו חווים ירידות במחיר הנכס ברמות שבין

ביחס למהלך העליות הקודם אנו נאבחן את מהלך הירידות כתיקון טכני לכל דבר ונבין

שמהלך העליות צפוי להמשך .

באם לאחר מהלך ירידות אנו חווים מהלך עליות במחיר הנכס ברמות שבין

ביחס למהלך הירידות הקוד ם אנו נאבחן את מהלך העליות כתיקון טכני של מהלך

הירידות ונבין שמהלך הירידות צפוי להמשך .

מניסיוני לאורך השנים למדתי שחשוב להבין כיצד למתוח קווים אלו

שמירב הפעולות בעולם בשוק ההון מבוססות על החלטות מחשב אני מחפש בלימות

מדויקות בקווי תיקון פיבונאצ'י על מנת לקבל החלטה. חשוב לי גם להבין כל הזמן את

המגמה שאותה בוחנים מערכות המחשב או הגופים הגדולים שסוחרים

בלימה מדויקת בנקודת תיקון פיבונאצ'י אין אישור פעולה או אין ודאות שאנו אכן מבינים את


בגרף הבא אני בוחן תנועה לאורך השנים של נכס מסוים. נכס זה ירד לאורך כל השנה

בצורה חדה מטה. לאחר זמן נבלמה מגמת הירידה ואני מנסה לחקור את מהות הירידה

במהלך המסחר אנו מתייחסים בעיקר לקווי התיקון הטכני על בסיס רמות של

61.8% ו -50%

נסביר:

באם לאחר מהלך עליות

ביחס למהלך העליות הקודם

שמהלך העליות צפוי להמשך

באם לאחר מהלך ירידות אנו חווים מהלך עליות במחיר הנכס ברמות שבין

%8.61 ביחס למהלך הירידות הקוד

הירידות ונבין שמהלך הירידות צפוי להמשך

מניסיוני לאורך השנים למדתי שחשוב להבין כיצד למתוח קווים אלו

שמירב הפעולות בעולם בשוק ההון מבוססות על החלטות מחשב אני מחפש בלימות

מדויקות בקווי תיקון פ

המגמה שאותה בוחנים מערכות המחשב או הגופים הגדולים שסוחרים

בלימה מדויקת בנקודת תיקון פיבונאצ

מהות המהלך .

דוגמה נוספת:

בגרף הבא אני בוחן ת

בצורה חדה מטה


עתה אני מבין את מחיר הבלימה ואת הכיוון הכללי .

אני מבין שבשלב זה מהלך הירידות החד לאורך השנה הינו רק תיקון טכני כל עוד לא נפרץ

קו התיקון התחתון ומהלך העליות עשוי להמשך .


אני בוחן את אותו הגרף בטווחים קצרים יותר .


אכן, לאחר מהלך הבלימה בגרף ארוך הטווח עלה מחיר הנכס מעלה. עקרונית כל עוד לא

יפרוץ מחיר הנכס מטה מעבר לנקודת התיקון התחתונה צפוי מהלך זה להמשיך ולעלות כל

הדרך חזרה מעבר למחיר הגבוה ביותר בו היה לפני תחילת מהלך התיקון .

לא כל ירידה הנה לשם עליה ולא כל עליה הנה לשם ירידה. לא מספיק לבחון גרף , להבחין

בעצירת מחיר בנקודת תיקון פיבונאצ'י ולבצע החלטה. החלטה צריכה להתבצע כאשר אנו


מבינים שנקודת העצירה הנה נקודת בלימה. לבלימה ישנה משמעות מעט שונה מעצירה

בעולם הניתוח הטכני . בתחילת הפרק על ניתוח טכני הסברתי מעט על ההתייחסות לזמן.

ככל שמחיר "מבלה" יותר זמן באותן רמות מחיר וכאשר רמות מחיר אלו ברורות לנו מבחינת

מחיר אנו נציין שהמחיר לא עצר בנקודה המובנת לנו, אלא נבלם בה לאורך זמן .

אנו נעסוק עוד רבות בתיקון פיבונאצ .י'

כל מערכת גרפים מאפשרת מתיחת קווי תיקון פיבונאצ . י' את קווי התיקון יש למתוח על

אותה המגמה שאותה אתם מעוניינים לנתח לבחון ולהבין, הווה אומר שבאם לאחר מהלך

עליות לדוגמה, אתם רוצים להבין את מהלך הירידות שבא אחר כך , באם הוא תיקון טכני או

שינוי מגמה , עליכם למתוח קווי תיקון פיבונאצ'י על המגמה שלפני התיקון, מרמת המחיר

התחתונה ביותר ועד לרמת המחיר הגבוהה ביותר .


נמשיך ונבחן דוגמאות נוספות לפני שנמשיך הלאה :


1.2.1 גרף


על פי גרף 1.2.1

נכון לשלב זה מסתמן שמהלך העליות הינו בגדר תיקון טכני. אנו נלמד בשלב מאוחר יותר

להבין היטב באם אכן מהלך הירידות עשוי להמשיך אחר התיקון או לפרוץ מעלה ולשנות את

מגמת הירידה בין A ל B .

נכון לשלב זה מהלך העליות בין B ל C הינו בגדר תיקון טכני ברמות פיבונאצ'י של מהלך

הירידות בין A ל B.


1.2.2

הבנת מהלך

העליות האחרון, B

-ל C על פי מהלך

הירידות שקדם לו,

.B ל - A


A


B


C


על פי גרף 2.2.1

מהלך העליות מנקודה B לנקודה C מסתמן כתיקון טכני של מהלך הירידות מנקודה A

לנקודה B .יש להבחין שאכן המהלך החל בירידתו אך נבלם בנקודת פיבונאצ י' נוספת .

כאמור, נקודת פיבונאצ'י משמשות בכל שלב כנקודות תמיכה\התנגדות אשר יש להתייחס

אליהן . המחיר ניסה, עדיין ללא הצלחה לפרוץ את רמת התמיכה האחרונה. פריצה של נקודה

D יכולה להוות את המשך מגמת הירידות של מהלך A ל B.

A


B


C


D


נסכם כרגע שלב זה. נקודות תיקון פיבונאצ'י הנן נקודות מאוד חשובות להבנת מחיר הנכס

בשלב מסוים. הבנת מחיר הנכס תעזור לכם לקבל החלטות קניה ומכירה. עצירת מחיר

בנקודת תיקון לא מהווה החלטת קניה או מכירה . בלימה בנקודת תיקון לאורך זמן ובחינת

עוצמת המחיר על פי כלים נוספים שעליהם נרחיב בשלב מאוחר יותר יכולה בהחלט להוות

בסיס להחלטת קניה או מכירה .

במהלך חודש ספטמבר 2008 ניתחתי את צמדי המטבעות היפניים. העזתי וצפיתי ירידה

רבת משמעות בצמדים אלו. הסקירה שלי הייתי מבוססת על קווי פיבונאצ'י בלבד .

לאחר כשבועיים כתבתי סקירה נוספת אשר ניתן לה השם: "מסע של ירידות" סקירה אשר

התייחסה לירידה רבת משמעות במספר צמדים. למרות האירועים הקשים בשוק, למרות

חוסר הודאות ולמרות תוכנית ההצלה האמריקאית ניתחתי את התחזקות הדולר האמריקאי

בצורה משמעותית. כל הניתוחים היו מבוססים על מספרי\קווי פיבונאצ .י'

כאן ברצוני לציין את ראיית השוק המעט ייחודית שלי ושונה מלא מעט סוחרים אחרים ואשר

על פיה אני מלמד מתי וכיצד לפעול ( . אין הדבר אומר שדרכי עבודה של אחרים אינן טובות

יותר או טובות פחות ).

רמות תיקון טכני יכולות להיות רמות תיקון טכני. יש טווח מוגדר לאחר שפרסנו את הקווים

על הגרף וכל עוד אנו בטווח התיקון הטכני אזי אנו בגדר תיקון טכני. מהלך יורד ואז עליה לקו

פיבונאצ'י ראשון יכול להיות תיקון טכני? יכול. אם כך מדוע לא להכניס למערכת פקודת

מכירה של נכס? ירידה,תיקון המשך ירידות,,הלא כך?. והיה ומחיר הנכס ירד מעט ואז יחליט

לעלות לכיוון נקודת תיקון שנייה, %50 ? אז טעינו , למרות שאנו עדיין בגדר תיקון טכני, הלא

כך. יכול כמובן להיות מקרה בו מחיר נמצא ברמות תיקון טכני ואז שובר כיוון ומשנה את

תנועת ה מגמה .

אם כך , מתי אנו מחליטים שהסיכויים יותר לטובתנו? אנו מחליטים רק כאשר המחיר עצר

בצורה מדויקת ביותר בנקודת תיקון טכני. לא בערך, לא בטווח, אלא בדיוק. נכון , זה יוצר

מצב שבו אולי נסחר פחות בשוק ההון, אך נסחר באופן איכותי יותר בשוק ההון. כאשר

המחיר עוצר, או נבלם בצורה מדויקת , זה בהחלט מהווה עבורי אישור לפעולה כי אז אני

מצליח לראות את ההיגיון הטכני שבתנועה ומבין שישנה כאן פעילות טכנית "נקייה" ולא

פעילות המבוססת על חוסר שקט בשוק ההון . אני סורק גרפים כל יום ומחפש רק גרף אחד,

אחד ויחיד שיעמוד בצורה מדויקת ביותר בטווחי מספרי פיבונאצ .י'


אני מצרף מספר דוגמאות נוספות בדף הבא. שוב , יש להבין שמה שאני מחפש זה דיוק

והגיון בתנועה ולשם כך אנ י בוחן גרפים ארוכי טווח ולא גרפים קצרי טווח .

אישית הראיה שלי בניתוח טכני הנה לבחון את מה ש "הגדולים" בוחנים ולהצטרף אליהם .


דוגמה לניתוחים של צמדי מטבעות אשר שלחתי ללקוחתי עוד לפני קריסת הבורסות בשנת

2008 ו אשר בהחלט חזתה מהלכים ארוכי טווח עוד לפני שהתממשו וכל זאת על בסיס

מספרי פיבונאצ .י' מיקום החץ מציין היכן היה שיקול לעסקת לונג והיכן היה שיקול לעסקת

שורט .


שיקול לעסקת לונג

שיקול לעסקת שורט


גיאומטריה ופיבונאצ'י בשירות הניתוח הטכני

כפי שהובטח בתחילת הפרק , להלן דוגמאות של ניתוח ים טכני ים הלקוחים מטכניקות

של מנתחים טכניים שונים ומבוססות על צורות גיאומטריות ומספרי פיבונאצ .י'

שיקול לעסקת שורט


המלצת קריאה

אני מאוד ממליץ לקרוא את הספר: " see you what Trade " בהוצאת Wiley

Trading של לארי פסבנטו העוסק בעיקר במסחר על בסיס צורות גיאומטריות

מבוססות מספרי פיבונאצ .י'


דבר המחבר

יש יתרונות רבים בביסוס החלטות מסחר על בסיס דיוק בקווי פיבונאצ א .י' תם ביצעם החלטת

מסחר על בסיס מחיר שמובן לכם. אתם מבינים מדוע אתם נכנסים לטרייד. כמו כן אתם

יודעים בדיוק את רמת הסיכון על ידי מיקום נקודות הסטופ לוס שלכם מעל או מתחת לרמות

אלו. לא פעם תוכלו להבין את פוטנציאל המהלך על בסיס רמות

13 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול